Panelové hrobky- Miroslav Kondel


Výroba železobetónových dielcov na montáž panelových hrobiek

Predaj pre kamenárstva aj pohrebné služby

Súkromným osobám vykonáme aj montáž

                 Kontakt pre objednávky

Tel.:      +421 905 991 398

Email:  kondel@pomnik.sk